psykolog stockholm

Det var en gång en psykolog i stockholm som bestämde sig för att ändra sitt arbetssätt och i stället för att ha en mottagning för patienter göra uppsökande verksamhet. Hon gick ut på gatorna och började prata med folk hon mötte där, och för dem som var intresserade erbjöd hon sedan att göra hembesök. På så sätt kunde hon se hur de levde och i vilken miljö och då blev det lättare att ta reda på vilka problem de hade och hur de påverkades av sin miljö eller själva påverkade sin miljö. Hon kunde lättare hjälpa människor på så sätt.